Menu

Programma

Deze pagina wordt de komende tijd continu aangevuld met nieuwe programma onderdelen!

Circulaire economie

Categorie: Wetenschap

Locatie: Oude Sterrewacht

Speeltijden: 20:45 uur

Circulaire economie
icon-wetenschap

Als we niet snel een ommezwaar maken naar een circulaire economie, dan zal het snel afgelopen zijn met economische groei en welvaart. Sinds de jaren ‘50 is de wereldbevolking explosief gegroeid en nu, aan het begin van de 21e eeuw, zitten we in een situatie waarin we de radicaal moeten veranderen. Arnold Tukker, hoogleraar Industrial Ecology (Universiteit Leiden) over circulaire economie!