8 december 2021

Soorten rechtsgebieden

2 min read

Binnen de rechtspraak zijn er verschillende rechtsgebieden. Vandaag leggen de advocaten van Te Biesebeek Advocaten Zwolle uit welke soorten rechtsgebieden er in Nederland zijn. Zo heb je strafrecht, civiel recht en bestuursrecht. Lees verder om erachter te komen wat deze soorten recht inhouden.

Strafrecht

In Nederland dien je je te houden aan de wet. Wanneer je de wet overtreedt, dan wordt je daarvoor gestraft. In het strafrecht is vastgelegd dat de overheid de enige instantie is die een straf kan opleggen. Met de overheid bedoelen wij de rechtbank. Iemand die verdacht wordt van een strafbaar feit, is net zo lang onschuldig tot het tegendeel bewezen wordt. Daarom kan iemand die sterk verdacht wordt altijd vrijgesproken worden, omdat er niet voldoende bewijs is. Het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering vormen samen de basis van het Nederlandse strafrecht.

Civiel recht

Het civiele recht wordt ook wel burgerlijke recht genoemd. Dit recht regelt de rechten en plichten die burgers hebben ten opzichte van elkaar. Ook vallen juridische spelregels tussen bedrijven en burgers onder het civiele recht. Onder civiel recht vallen: huurrecht, arbeidsrecht en familierecht.

Bestuursrecht

Tot slot hebben we het over bestuursrecht. Bestuursrecht gaat over besluiten die te maken hebben met de overheid. Voorbeelden van bestuursrecht zijn uitkeringen, vergunningen, dwangbevel en planschade. Wanneer je het niet eens bent met een besluit van de overheid en je bezwaar is afgewezen, kun je beroep doen bij de bestuursrechter.

Jeugdrecht

Wanneer een kind wordt verdacht van een strafbaar feit, zijn de regels van het jeugdstrafrecht van toepassing. Veel regels lijken op het gewone strafrecht. De kinderrechter beoordeelt of het kind een straf of maatregel opgelegd moet krijgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *